~ Az Akasha rendszer - 2010. szeptember 11.(Syracuse, New York)

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól.

A mestereknek volt egy kifejezése: "Minden rendben velem, minden rendben a lelkemmel". Ezt mondták még haláluk előtt is, ezt mondták nehéz és elkeserítő időkben is. Azért, mert csak egy dologra és egy valóságra összpontosítottak - arra, hogy a bennük élő Isten szeretete önmaguk szeretetét teremti meg. Elmondtuk már nektek korábban is. Sok közvetítésünkben is esett már szó erről. Azt is elmondtuk már, hogy ez a mesterré válásod titka: Találd meg magadban azt a helyet, ahol elégedett vagy azzal, ami benned él, Istennel és hagyd, hogy minden más dolog körülötted lassan a helyére kerüljön, miközben megtanulod, mit tegyél az életeddel. Ne döntsd el előre merre fogsz menni, vagy mit fogsz tenni.

Hamarosan elhangzik majd egy közvetítés, ami majd körvonalazza az energiákban tapasztalható különbséget a nagyon ősi múlt, az aránylag közelmúlt és a váltás energiája között. Bemutatjuk majd azokat a módszereket, hogy hogyan birkózik meg egy Fénymunkás a különleges esetekkel és hogy miként változtak meg a dolgok. Hamarosan (Buffalo, New York állam). De ez nem ma lesz.

Ma az Akasha rendszer mélységeibe szeretnélek bevezetni benneteket, vagyis Gaia és az emberiség. Az a célom, hogy elmagyarázzam egy olyan rendszerhez fűződő viszonyodat, amelyik látszólag nagyon összetett és ezoterikus, azonban szó szerint ez határozza meg a Földdel való kapcsolatodat. Időről időre elhangzik majd egy olyan közvetítés, ahol az üzenet egyetlen olyan elemet sem tartalmaz, melyet bizonyítani tudnál. Nem tudományos, inkább spirituális és ez az üzenet rólad szól.

Vajon lehetséges, hogy Gaia egyetlen célja az emberiség támogatása? Vajon lehetséges, hogy az Emberi Lény nem egyszerűen csak egy emlős ezen a nap körül keringő bolygón? Vajon lehetséges, hogy az energia, amit a bolygó rezgésszáma szállít, attól függ, hogy mit tesz az emberiség és tényleg kihatással van az Univerzumra? A válasz minden kérdésre: igen. Tehát ha ez a helyzet, miféle rendszer az, amelyik mindezt lehetővé teszi? Erről fogunk most, ebben a néhány percben beszélni.

A bolygó energiája és az Akasha

Beszéljünk most Gaiáról és az Akasháról. Talán hallottál már róla, hogy Gaia egy energia, a Föld bolygó energiája. Gaia érző lény, (tudatos) természetes intelligenciával. Gaiának következésképpen intelligens tudatossága van, ami "tud" rólad. Gaia képes társalogni és beszélni, hasonlóképpen mint ahogy azt Kryon teszi. Ha már hallottad ezt, akkor jól hallottad.

Gaia energiája nagyon sokféleképpen szólal meg és ezek egyike úgy látható meg, ha belenézünk az Akashába. Ha megkérdezed Gaiát, hogy mi az, úgy határozná meg, mint a "bolygó életerejét". Ez tekintetbe vesz mindent ami él, beleértve azokat a dolgokat is, amelyekről még csak nem is gondolnád, hogy élők. Tehát Gaia Akashája egy roppant és egyben grandiózus fogalom. De ma este kifejezetten Gaiának arról a rendszeréről kívánok beszélni, ami az Emberi Lény Akashája a földdel kapcsolatban. Gaia együttműködéséről beszélünk, az Ember spirituális tapasztalásában és hogy lényegében minden az Ember körül forog, még a bolygó rendeltetése is.

Ha az elején kezdjük és egyszerű meghatározásokat adunk, akkor azt fogjuk mondani, hogy van egy rendszer, amelyik nyomon követi, hogy ki van a földön. Ha azt gondolod, hogy a Szellemnek egyáltalán szüksége van rendszerre, akkor tévedsz. De Gaiának igen és ennek oka van. Mert minden egyes Emberi lélek, amelyik lejön erre a Földnek hívott helyre, változást idéz elő mint egy egyedi energia, ami valójában módosítja Gaia életerejét. Ezért amikor ez a lélek megérkezik, Gaia készít róla egy feljegyzést, ami több is annál. És itt jönnek a részletek.

A Teremtés Barlangja

Már sokszor beszéltem nektek egy fogalomról, amelyet most újra bemutatnék. Mélyen a föld belsejében, ott egy interdimenzionális barlang, amit soha nem fogtok megtalálni. Vannak három-dimenziós tulajdonságai, amelyek a Föld valóságához kapcsolják, de ugyanakkor többdimenziós is. Nehéz ezt elmagyarázni nektek, mivel a ti valóságérzékelésetek az egyszámjegyű dimenzióban történik. Így, én mindent el tudok magyarázni amit szeretnék, azonban a magyarázataim megértése majd elmarad. Olyan lesz, mintha az anyanyelveden beszélnék hozzád, majd hirtelen átváltanék egy olyan nyelvre, amelyet még soha nem hallottál, ahol a szavak rendetlenül, hátrafelé, egy nem-lineáris módon átrendezve követik egymást. Nemcsak hogy nem értenéd az üzenetet, de ezt a nagyon furcsa nyelvet még hallgatni is nagyon zavaró lenne számodra. Ilyennek tűnnek számotokra a többdimenziós dolgok: kaotikusnak. Mindenesetre megkísérlem a lehető legérthetőbben átadni ezt az információt, hogy legalább azt megtudjátok, hogy "miről", ha azt nem is, hogy "hogyan".

A Teremtés Barlangja egy kizárólag fizikai objektum a bolygón, ami egy "dimenzionális hibrid". Hogy úgy mondjam, három-dimenziós tulajdonságokkal rendelkezik, amit tökéletesen jól láthatnál és érthetnél, ha a barlang látható lenne, de nem az - mivel sohasem fogjátok megtalálni, vagy felfedezni. Ez soha nem fog bekövetkezni. Ezen a többdimenziós helyen található a feljegyzés arról, ki is vagy te. Még egyszer, ezt a Teremtés Barlangjának hívjuk.

Amikor a bolygóra érkezel, ez az első hely amit meglátogatsz, még mielőtt a szülőcsatornába kerülsz. Amikor pedig elhagyod a bolygót, ide látogatsz el utoljára mielőtt hazatérsz. Ez tehát az emberiségről készített feljegyzések tárháza - minden egyes életről, amit az emberek leéltek és a legbelső lélekesszenciája annak, hogy kik vagytok ti egyenként. Jóval több információ is van itt még arról, hogy ez hogy működik. Ez az Akasha Krónika.

A Teremtés Barlangjában minden lélek egyedi. Vegyünk például téged. Mi a te spirituális neved? Nem egy olyan név, amit ki tudnál ejteni kedvesem, inkább egy energia. Ez az energetikai név részben Isten neve és le van jegyezve a Teremtés Barlangjában, metaforikusan, mint egy szalag egy kristálystruktúrán. A kristálystruktúra, mondhatnánk úgy, az a rész, amelyik emlékszik arra a rezgésre, hogy ki voltál. Tehát, amikor első alkalommal érkezel a bolygóra, ott egy kristálystruktúra, ami rád vár (mivel az érkezésed potenciálja ismert). Miközben éled az életedet a Földbolygón, Gaia és az egész rendszer "tudja", hogy itt vagy. Aztán átlépsz a fátyol másik oldalára. Amikor távozol, ismét meglátogatod a barlangot és megemeled a kristálystruktúra energiáját mindazzal, amit tettél. Akkor elhagyod a földet, de a kristálystruktúra a te információddal itt marad.

Most mondjuk visszajössz a Földre, elkezdesz egy új életet és lesz egy másik földi neved. Mielőtt a szülőcsatornába érkezel, egy új szalag kerül a kristálystruktúrára. Jegyezd meg, ez ugyanaz a lélek, de most már van egy második szalag is rajta. Ahogy fejlődnek a dolgok a bolygón, a barlang tudja, hogy majd visszajössz és aktiválod, vagy felébreszted minden egyes alkalommal a szalagokat. Ezért hát, kristálystruktúrája minden léleknek van, nem pedig minden életnek. Az így ábrázolt lelkek közül néhánynak már ezer szalagja is van! Így talán megérted, hogy sokkal kevesebb ilyen lélekkristály feljegyzés létezik, mint gondoltad. Egy feljegyzés minden lélekről, nem minden életről.

Most szeretnék nektek elmondani még valamit. Öreg lelkek vannak itt a teremben és az olvasók között is. Mert azok vagytok. Még az az egy vagy kettő is, aki nem feltétlenül a program kedvéért jött ide, hanem csak úgy eljött valakivel, még ők is öreg lelkek. Nem kell tudnod a spirituális dolgokról ahhoz, hogy öreg lélek legyél. Sokan itt élnek ezen a földön és soha nem ébrednek a tudatára, hogy kik ők, mert ez a szabad választásuk. A tény azonban az, hogy ők azok az Emberi Lények, akik gyakran eljárnak ilyen összejövetelekre, ők azok, akik érzik a hívást, hogy részei legyenek a bolygón egy váltásnak, egy korszak végének és egy másik kezdetének. Ők azok, akiknek a szemei most ezeket a sorokat követik.

A Barlang rejtélyes funkciói

A Teremtés Barlangja tehát megfelel a Gaia feljegyzéseknek, arról, hogy ki van itt és, hogy kik voltak itt. Ez lenne akkor a fizikai rész. A következő pedig, amiről beszélni szeretnék, az interdimenzionális rész, ami összezavarja az Emberi Lényt. Figyelj ide: A barlang változatlan a 3D-ben, de több dimenzióban már dinamikus, ez azt jelenti, hogy 3D-ben sohasem lett sem hozzáadva, sem eltávolítva egyetlen kristály sem. Ez azt jelenti, hogy ott egy kristálystruktúra minden egyes lehetséges Emberi Lény számára, aki valaha is élni fog a Földbolygón. Most azt mondhatod: "Ó nem, ez így értelmetlen. Ez úgy hangzik, mint az eleve elrendelés (predesztináció). Vajon a Szellem tud mindenkiről, aki érkezni fog?" Nem, nem tudunk, de ez mégsem predesztináció. Inkább azt mondanám, hogy a barlang kvantum módon úgy van előlátva (prediszponálva), hogy minden pillanatban teljes legyen. Egy kvantum-energia a lehetőségeket kezeli és nem az empirikus (tapasztalati) sajátosságokat. Ezért, ahogy a dolgok változnak a bolygón, a barlang kvantum módon változik, de fizikailag nem. A kristálystruktúrák száma nem változik. Nem tudom ezt másképp elmagyarázni, kivéve, hogy azt mondom, ez egy kvantum jelenség. A barlang mindig teljes. Az össz emberiség ott van benne mindig. Össze van kapcsolva a múlttal, a jelennel és a jövővel.

Számodra nagyon zavaró, hogy ez azt jelenti, voltaképpen kapcsolatban állsz azokkal, akik már nincsenek itt. Újra elmondom, ettől jobban nem tudom elmagyarázni és a te három-dimenziós elméd még nem áll készen erre az utazásra. De tudnod kell ezeket.

A barlang mindig teljes.

A barlang szent.

Mindörökre le van pecsételve.

A lélek-kristályok emlékeznek az életeidre és az életeid energiájára.

A lélekenergiák a kristályokban aktív kapcsolatban állnak egymással.

Az életeid, amelyeket leélsz, módosítják a barlang energiáját, következésképp Gaiát. Gaia is ott van, mivel a barlang interdimenzionálisan ott van elrejtve benne.

Tehát, összefoglalva, ez a barlang a lelkek krónikája lesz, az általuk leélt megannyi életnek és az energiának a feljegyzése, amit létrehoznak. Most idehallgass, mert ez az üzenet legfontosabb része. Bármit teszel a bolygón, bármilyen rezgésű energiát hozol is létre ezen a bolygón, beivódik ezekbe a kristály-szubsztanciákba. A feljegyzés ennek az életednek az energiájáról itt marad a bolygón, a hozzátartozó rezgésekkel abban a kristályban - örökre.

Mary és George

Mondjuk, hogy ma este te vagy Mary. Hozzád fogok beszélni. Mary, amikor eltávozol, legelőször a barlangba mész. Ez egy három napos földi utazás. Te, Mary, mint öreg lélek, már voltál ott korábban is. Ó, Mary, már jártál ott ezelőtt - és ezért örömmel mész oda. Emlékszel mindenre! Tudod, hogy hová mész és emlékszel arra, mit jelent ez. Hazafelé tartasz. Meghalni nem fájdalmas, bár lehetséges egy ideiglenes bizonytalanság az interdimenzionális visszakapcsolódás folyamán, de te emlékszel az öröm érzésére! Ígérjük neked Mary, hogy mindannyian fogjuk a kezed és te ezt érzed. Az Emberi Lény halála egy átmeneti energia, nem egy végső valami. Nincs "vég", inkább egy utazás egy olyan energiába, ami emlékeztet majd az utolsó leheleted pillanatára.

Mondjuk, hogy Mary egy gyógyító. Mondjuk, hogy Mary megemelte ennek a bolygónak a rezgésszintjét csupán azzal, hogy jelen volt földi életében. Mondjuk, hogy a föld emlékszik Mary minden lépésére, mert Gaia tudja róla, hogy ki ő. Mondjuk, hogy Mary kapcsolatban van Felsőbb Énjével. Mondjuk, hogy ezzel Mary létrehoz egy-egy apró kaput bármerre jár és most meghal.

Összegyűlnek az Emberek… nagy a gyász. Annyira sajnálják, ahogy látják elmenni, mert egy csodálatos jelenség volt, nagyszerű anya és szerető Emberi Lény. Sírnak, könnyeznek, gyászolnak. Nos hát, a metafizikus igazság pedig ez: Mary elmegy a Teremtés Barlangjába és mindent, ami ő valaha is volt és a kaput amit létrehozott mint Ember, beleitatja az ő lélekkristály szerkezetébe. Az a kapu akkor ott marad, jelezve, hogy Mary itt volt! A csodálatos jelenség, a nagyszerű anya és a szerető Ember nem veszett kárba! Bele lett itatva magába Gaiába, a Teremtés Barlangjában lezajló folyamattal és ez az energia, az emlékezés energiája soha nem tűnik el. Soha nem tűnik el! Attól kezdve részévé válik a föld életerő-tudatosságának.

Aztán újra megjön, mint George.

(Nevetés)

Csak ne nevessetek, mert ez a valódi folyamat és a rendszer szépsége. Készen álltok? Amikor George lejön, felveszi Mary jegyzeteit! Aztán mindketten, George is és Mary is elmennek az Akasha tanítás következő területére, ami a mai tanításunk második része a négyből. A rendszer folytatódik.

Az Akasha a DNS-edben

Születésedkor minden, ami ott van abban a kristályban, a Teremtés Barlangjában, a te lelked lényegének kristályában, áthelyeződik a DNS-edbe. Erre a Teremtés Barlangjában kerül sor. Emiatt látogatsz oda. Ebből lesz a te személyes Akasha Krónikád, minden eddig leélt életed, minden, amit valaha tettél, ott van a DNS-edben. Ahogy már előbb is említettük, ez az Akasha feljegyzés ott rejlik mindegyik dupla spirálban, többdimenziós módon. Több milliárdnyi vegyület alkotja a DNS-nek azon 90%-át, amit a tudomány hulladéknak tekint! A tudomány három-dimenziós szemmel néz rá, ezért nekik mérhetetlenül összetettnek tűnik, minden szimmetria vagy rend nélkül. Ez valóban a végletekig többdimenziós! De mindaz, ami ott van, egy gyönyörű rendszerbe van rendezve. Mondtuk ezt már korábban is. De, talán nem értetted meg teljes mértékben, hogy mit is jelent?

Gondolkozz George, a te DNS-edben most ott van George és Mary, de csak George testével rendelkezel. Mihez kezd majd George Mary életével a DNS-ében? Elmondom a választ: amit Mary megtanult, most minden hozzáférhető George számára! Ne feledd, hogy Mary és George ugyanaz a lélek, csak most Gaián egy más formát öltött. Hát ez a rendszer szépsége: A Felsőbb Énjük szintén ugyanaz, hiszen az képviseli a lélek-energia lényegét. Ezért George-nak nem kell újból megtanulnia mindazt, amit Mary már megtanult! Ott van a DNS-ében. Még a könyörületes anya is ott van. Ott van Mary spirituális utazása is és egy olyan szinten, ahol az ember neme kevésbé lényeges, ott van Isten szeretete is, amit az Emberi lélek hozott létre, utazása által a Földbolygón.

Idehallgass! Leszülettél ebbe az életedbe és most itt ülsz ezen a széken, hallgatod és olvasod mindezt - és spirituális dolgokat tanulsz meg ma. Talán azt gondolod, hogy egy meredek tanulási görbe áll előtted és még olyan sok tanulnivaló. Talán mindez új és most eláraszt mindez az információ és az érzelmek, amelyek ezzel járnak? Hadd mondjam el, öreg lélek, hogy egyszerűen felébresztesz valamit, amit már tudtál. Ha kinyilvánítod a szándékod öreg lélek, emlékezni fogsz rá!

Mi van akkor, ha te egy nagyon öreg lélek vagy ezen a bolygón? Ez azt jelenti, hogy ott lesz az ősök bölcsessége a DNS-edben, ebben a pillanatban. Ez azt jelenti, hogy minden egyes oldalra, amit egy Kryon könyvben elolvasol, azt mondhatod: "Erre emlékszem. Ez így van. Itt semmi új nincs. De kedves dolog látni, leírva." (Kryon mosoly)

Nézzük most az emberiség Akashájának az első két jellemzőjét.

1. A Teremtés Barlangja egy feljegyzés azokról, akik érkeznek és távoznak. Ezeknek az energiája a földön marad és segít megváltoztatni a bolygó rezgésszámát. Tehát az emberi életek módosítják a bolygó rezgését. 2. Minden ember DNS-e tartalmazza egy léleknek az egyéni krónikáját és segíti őt a következő inkarnációjában (emberi kifejeződésében a Földön), hogy tudatosabbá váljon, ha úgy dönt.

Most nézzük ennek a tanításnak az első jellemzőjét: ez Gaiával kapcsolatos. A barlang Gaiában található. Mélyen a földben van és sok-sok kristály struktúrát tartalmaz. "A föld ismer" benneteket. A föld szeret benneteket. Ti, akik a Föld-közeli dolgokkal foglalkoztok - a természettel, állatokkal, de még akár a sziklák és a talaj tanulmányozásával is - ti ezt érezni tudjátok. Amikor bizonyos helyeken jársz, érezni tudod! Az értelem, vagyis Gaia, beszél hozzád. Olyan energiák találkozása történik, amelyek szinte beburkolnak és azt mondják: "Ismerlek téged. Ide tartozol. Helyénvaló, hogy itt vagy a bolygón." Ó, Emberi Lény, hiszen amit itt teszel, végül majd megváltoztatja az Univerzumot. Talán nem érzed? Hányan vagytok, akik már sétáltak egyedül egy erdőben és érezték a fák társaságát? Ez valós dolog!

Az állatok

Egész idő alatt az értékes állatokról beszélek nektek, hogy ittlétükkel hogyan szolgálják az emberiséget és hogy milyen tökéletesen teszik mindezt. Beszéltem már arról, hogy közülük néhányan azért vannak itt, hogy megegyétek őket. Sokan nem szeretik ezt hallani, de értsd meg, hogy az állatok kollektíven felfogják ezt. Része kell, hogy legyenek az emberi táplálék-láncnak, mert az emberiség nem képes elég gyorsan megtermelni és elosztani az ennivalót. Tehát ez a részükről egy szolgálat, értitek? Akik vegetariánusok, azt mondhatják: "Én soha nem eszem meg őket!" Ez egy döntés, az egészséged érdekében. Helyénvaló és megfelelő döntés, de nem érvényes az emberi faj túlélése szempontjából, mert jelenleg az emberiség táplálásához és túléléséhez szükségetek van az állatokra.

Kanyarodjunk másfelé egy pillanatra és elmondok néhány értékes információt az állatok életének felhasználásáról az Emberek által. Sok Embernek szüksége van arra, hogy húst egyen, de annak sohasem voltak tudatában, hogy az állatok tudták ezt, amikor idejöttek. Vajon ez túl kísérteties számodra? Ez a tény mindazok számára ismert, akik tudnak az állat szelleméről és látni tudják az általuk meghozott áldozatot és annak helyénvalóságát. Az ősök ezt szintén nagyon jól tudták. De itt a kérdés, kedves Ember: Hogyan bántok velük? Ők ezzel a céllal jöttek a bolygóra, de ti hogyan bántok velük, mielőtt táplálék lesz belőlük? Vajon hogyan bántak velük az ősök? Nos, ez nehéz kérdés, nem igaz? Hadd mondjak el valamit az igazságból. Vajon tudtátok, hogy minél jobban bántok velük, annál nagyobb lesz a tápértékük, amikor megeszitek őket? "Kryon, kérlek, ne beszélj erről. Nem akarunk erre még gondolni sem." Kedveseim, ha nem én, akkor ki? Idehallgass, ha ezek az állatok hajlandóak voltak idejönni és egy ilyen nagyszerű része lenni a bolygó életerejének, segíteni, megemelni a bolygó rezgésszámát azzal, hogy életben tartanak benneteket azért, hogy meg tudjátok hozni döntéseiteket, vajon megérdemlik-e a tiszteletet és a jó bánásmódot életük során? A végeredmény egy messzemenően jobb minőségű hozzájárulás az egészségetekhez. Haladjanak a tudósaitok az élen és végezzenek néhány összehasonlító tanulmányt, hogy bemutassák, milyen drámai módon megnő a hús tápértéke, ha tisztelettel bánnak az állattal rövid élete során. Az ősök tudták ezt és megbecsültek minden állatot, mielőtt az életerejük részévé vált volna.

Az állatok számára nincs Teremtés Barlangja. Ők az emberiség támogatására vannak itt. Vannak aztán, amelyek azért vannak itt, hogy szeressenek benneteket és ti ezt tudjátok. Természetesen, a házi kedvencekről beszélünk. Ezek azért vannak itt, hogy szeressenek - még egy óriási szolgálat az Embereknek. Belenézel a szemükbe és ők visszanéznek rád. Látják benned az öreg lelket, tudtad ezt? Ők ismerik a rendszert. De nem élnek hosszú ideig. Olykor, megszakad a szívetek, amikor eltávoznak. De, van egy jó hírem. Igen, vissza tudnak jönni! Van választásuk, hogy folytassák veled ezt a szívügyet! Nem tudom, hány drága léleknek van tudomása erről a rendszerről, itt a teremben, ezért azt kérem a partneremtől, hogy még pontosabban tisztázzuk ezt a kérdést, hogy az állatok szerelmesei tudjanak erről! Amikor az ő drága, szeretett kedvencük meghal, folytathatják a szeretet-kapcsolatot, ha akarják, csak a megfelelő helyen kell keresni és megtalálni a visszatérő lelket, magukhoz venni és ott folytatni, ahol abbahagyták. Vannak itt a teremben és az olvasók között is, akiknek ezt hallani kellett. Létezik egy rendszer, hogy a lelkük lényege visszatérjen!

Tehát, egy bizonyos módon, sok állatnak is van lelke, de ezek nem a Teremtés Barlangjában vannak. Ők nem rendelkeznek azzal a mélyreható rendszerrel a bolygó megváltoztatására, amivel ti igen, a tudatossággal, ami növekedni tud a szabad döntéseitek által. Az Ember az egyetlen lény a Földön, aki ezt meg tudja tenni, mert az Embernek a DNS-ében ott az isteni természet. Ez itt lett beleültetve, hozzáillő módon és szeretettel, megközelítőleg 100.000 évvel ezelőtt és egy másik csillagrendszerből érkezett hozzátok.

Elmondtuk ezt már nektek ezelőtt is. Az Emberiség a spiritualitás magvait ezen a bolygón, annak megfelelően a Plejádoktól kapta, csodálatos módon, megfelelő módon, felséges módon és tökéletes módon. Nem voltak háborúk, összeesküvések és ezek a gyönyörű csillaglelkek még mindig itt vannak. Ők a ti fivéreitek és nővéreitek és egy darabkájuk ott van bennetek. Ti kvantum-állapotban együtt vagytok. Ezt sem tudom ennél jobban elmagyarázni. De vannak köztetek, akik érezni tudják. Vannak, akik látni is tudják. Mindez gyönyörű, egyáltalán nem helytelen, furcsa vagy ijesztő. Ellenkezőleg, ez az igazi teremtéstörténet a bolygón és megtalálhatjátok a bennszülöttek műveiben bolygószerte. Keressétek a hivatkozásokat a hét nővérrel kapcsolatban és a teremtéstörténetekben.

A DNS-edben ott hullámzik mindaz, ami valaha is voltál, öreg lélek és már sok közvetítés során elmondtuk, hogyan férhetsz hozzá ehhez. Ez a hozzáférés nem csak spirituális információ, de valós képesség, hogy hozzáférj azokhoz az Emberi tulajdonságokhoz, melyekkel a múltban rendelkeztél. Annak az energiának a lényege, hogy ki mindenki voltál, ott van a DNS-edben. Ezért, ez az Akasha információ kommunikálni tud az ős-sejtjeid lenyomatával. Emlékezz csak, mindez ott van ugyanabban a kettős-spirál szerkezetben, amelyik a fehérje-kódolású részt tartalmazza, vagyis, a génjeidet! Vajon ezt érted? A DNS-ed tehát egy sokkal nagyobb méretű rendszer, mint azt bármelyik orvosi szaktekintély valaha is hitte volna. Egy interdimenzionális rendszer, amelyik képes bármikor változást előidézni magán. Ez megmagyarázza a spontán gyógyulást. Spontánul gyógyul az az Emberi Lény, aki eldönti, hogy elég volt a betegségből és akkor magához veszi azt az energiát, az elmúlt életéből, amelyben soha nem is volt ott a betegség. Sok Ember szabadult már meg az emberiség által ismert legártalmasabb betegségektől. Hirtelen megjelennek tisztán, minden panasz nélkül - spontán gyógyulás. A rettegett betegség egyszerűen eltűnik. Azt akarom mondani, kedvesem, ez nem felülről jövő csoda: Ez egy belülről jövő csoda.

A Kristályrács - a harmadik téma a négy közül

Hadd mondjam el a harmadikat. Létezik egy nagyon találó elnevezésű rács, amelyet olyan erősen aktiváltunk ebben az energiában, a mai napon, mint még ezelőtt soha. Ez egy ezoterikus rács, ami azt jelenti, hogy spirituális természetű és, hogy ti nem láthatjátok. A neve mindjárt el is árulja, hogy mi a dolga: Kristályrácsnak hívják. A kristály nevet azért kapta, hogy megértsd, ez Gaia tárolóegysége és az életerő-információt tárolja. Hasonlít a Teremtés Barlangjához, ami a kristályszerkezet célját illeti - az információ tárolására.

Most, finomítsunk egy kicsit a fenti definíción, a tisztább érthetőség kedvéért. A bolygó (Gaia) Kristályrácsa, a földnek egy olyan rácsa, ami ezoterikus (spirituális) és ami az emberiség életerő energiáját tárolja, a te energiádat. Ez azonban más, mint a Teremtés Barlangja. A barlang egy nyilvántartás arról, hogy ki vagy te és mi mindent tettél. Neked, a Földhöz való hozzájárulásod energiája (bármi legyen is az) a barlangba kerül, a föld részévé válik és ott marad. A Kristályrács viszont a felszínen van, úgy képzeld el, hogy a földön fekszik. Ez a rács kívül található. Nem láthatjátok, de ott van.

Nos, ez a Kristályrács hely-specifikus és tartalmazza a te energiád lenyomatát is. A legjobb példa, amit fel tudok hozni a következő: Amikor elmész Európa bizonyos részeire, érezheted, mi minden történt ott. A háborúk egyik rétege a másikon. Van, akinek nehezen is megy a meditáció azokon a területeken. Ugye nem könnyű megtisztítani azokat a területeket, azok a dolgok miatt, ami ott lezajlott? A Kristályrács tartalmaz mindent, ami valaha is megtörtént és ott, ahol történt. Értitek? Tehát ez egy hely-specifikus Emberi energia-tároló rács. Vajon ez Gaia része? Feltétlenül. Úgy fekszik Gaián, mint egy takaró, az Emberi tudatosság energiájának takarója.

Vajon észrevetted már valaha, hogy amikor a bolygó bizonyos részeire utazol, ahol szinte semmi jelentős dolog nem történt az emberi történelem folyamán, ahol minden tiszta és hibátlan, könnyebben tudsz meditálni? Kérdezni szeretnék tőled valamit. Nem gondolod, hogy ennek hatása van arra, hogy ebben az új energiában honnan érkeznek azok, akik spiritualitással foglalkoznak? Nézz csak utána, hogy az elmúlt 25-30 évben honnan érkeztek, akik az üzeneteket közvetítik. Azokról az érintetlen területekről jöttek, ahol soha nem voltak jelentős háborúk (sokan az Egyesült Államok nyugati részéről) Elgondolkoztál már ezen? Nézzük csak! Ez azért van, mert az Emberi Lénynek könnyebb Gaia tiszta lényegéhez kapcsolódni. Sokkal erősebb spirituális kapcsolat jön létre. Ismételjük csak. Itt van tehát a Gaiával való kapcsolat - a kapcsolat a földdel. Miért a földdel? Mert Gaia egy mérési rendszer része, a vibráció mérésének a rendszere. Eljön majd a nap, amikor megmérik a föld rezgés-jellemzőit - azokat a jellemzőket, amelyeket az Emberek tevékenysége hozott létre. Együttesen, az összes Emberi tapasztalat ott fekszik a bolygó felszínén és a belsejében és egy olyan rezgés értéket hoz létre, ami majd mérhető lesz a Szellem által. Hát ez a Kristályrács.

Nemrég, ismertettük veletek ennek a Kristályrácsnak néhány olyan jellemzőjét, amire nem is gondoltatok. Ez egy elég friss közvetítésben hangzott el (Berkeley Springs, Nyugat-Virginia), Elolvashatjátok és még többet is megérthettek arról az energiáról, amit tartalmaz. Még a kísérteteket is megmagyarázza. A Kristályrács bizonyos területein olyan erősen megköti a kvantum lenyomatot, hogy még miután az Emberi Lények eltávoztak, annak a lenyomata, amit tettek, újra meg újra ismétlődik, mint egy lemez. Keresd meg ezt az információt, ha érdekel.* Ennyire mélyreható az Ember hatása Gaiára.

Összefoglaló

Itt állsz tehát ezzel az információval. Érdekes, ugye? Három olyan hely van, ahol a ti Emberi energiátok jelen van, ugyanabban az időben.

1. A Teremtés Barlangja - ez őrzi a feljegyzéseket arról, hogy ki vagy te, ahogy érkezel és távozol és beleitatja az életed tapasztalatait a bolygó rezgésébe, mindig akkor, amint eltávoztál. Ez az a többdimenziós rendszer, amelyik rögzíti az Emberi tapasztalást Gaia számára és az itt marad Gaiával. 2. A DNS az Emberi testben segít neked, minden életedben, amíg itt élsz a földön, mert minden, ami valaha is voltál információ és energia, ami a dupla spirálisban tárolódik. Mind az ezer életed ott van, ha már leéltél belőlük ezret. Mind-mind hozzáférhető. Soha nem kell semmit újra megtanulnod, ami a spiritualitást illeti, mivel ez halmozódik, bizony, veled marad életről életre. Csak annyit kell tenned, hogy kinyitod a szándékodnak azt a spirituális korsóját, hogy emlékezz és az ősök bölcsessége kiáramlik. Ez, kellene, hogy jelentsen valamit számodra. Mindannyian a saját őseitek vagytok. Vajon eszedbe jutott ez már? 3. A Kristályrács - egy spirituális rács, ami a bolygó felszínén fekszik és emlékszik mindenre, amit az Emberek tesznek és, hogy hol teszik azt. Ez a rács is aktiválódik, ahogy közeledtek 2012-höz, egyre inkább kvantum természetűvé válik azáltal, hogy mindaz, amit te a valós időben teszel, a Kristályhálón keresztül, valós időben átáramlik Gaiához. Ez azt jelenti, hogy az emberiség energiája az adott időpontban befolyásolja a bolygó rezgésszintjét, ahelyett, hogy várni kellene, hogy ezt az energiát azután kapja meg, miután te áthaladsz a Teremtés Barlangján. Ettől szintén egy olyan érzésed van, hogy az idő gyorsabban halad.

Nézzük csak meg az elődeinket, mert ők tudtak valamit. Nézd csak a bölcsességüket. Mi volt nekik a legfontosabb, amikor hozzákezdtek egy spirituális szertartáshoz? Kifejezték tiszteletüket az elődeiknek! Mind tudták ösztönösen, hogy az elődeik még mindig velük vannak. Ez volt mindig az első a tiszteletadásuk rendjében. Mielőtt bármilyen döntést hoztak, mindig elmentek az elődökhöz és tanácsot kértek tőlük. A bennszülöttek tudják, hogyan aknázzák ki az Akashát, mindig is tudták, mert felfogták, hogy az élet körforgása hozzáférhető információkat tartalmaz. Tudják, hogy mindez ott van bennük. Ismerik Gaiát is és a földet úgy tekintik, mint életerő partnert - egy társnak a lelki életükben. Ó, kedvesem, ha tanulmányozod az ősöket, megtalálsz majd mindent, amiről ma beszéltem. Ők tudták. Ösztönösen tudták.

A biztonsági másolat rendszere élő

És végül, itt van még valami, amiről ezelőtt csak kétszer beszéltünk. Több évvel ezelőtt kaptatok némi információt, amit most kiegészítünk. Lehet, hogy nektek nehéz lesz megérteni, ami most következik, de a három rendszer, amiről beszéltem, főként Gaiával kapcsolatos. Még az Emberi DNS is Gaia rendszerének része, mivel az emberiségnek a bolygón történő biológiai fejlődését ábrázolja, a föld porából. Sőt mindezeknek van egy biztonsági másolata, egy tartalék, ami nem olyan "másolat", amire ti gondolnátok - mert a ti biztonsági másolatotok olyan valami, ami lineáris, arra az esetre, ha az első elveszne. Ez a "másolat" rendszer az, ami állandóan segíti a többit. Annak a három egyesített Akasha-rendszernek az információja egy élő emlősben tárolódik ezen a bolygón. Ennek így kell lennie, mert ez az utolsó réteg és ez nem csak Gaiával kapcsol össze benneteket, hanem összekapcsol a Földön található többi élettel, egy sokkal mélyrehatóbb formában. A rendszer a Földön élő bálnákban van elraktározva.

Beszéljünk egy kicsit a bálnákról! Szeretitek őket, ugye? Igaz is, kérdezz meg egy biológust - a delfin is bálna, csak kisebb. Tudtad ezt? Szereted a delfineket, ugye? Vajon felfogtad, hogy a bálna az egyetlen emlős a bolygón, amelyet olyan szerződések védelmeznek, amelyeket a Föld majdnem minden országa aláírt, még azok is, amelyek nem rendelkeznek óceánnal? Micsoda véletlen! Az egész emberiségben működik egy intuitív emlékezés, - nem számít milyen a hatalom egy országban, vagy hogy hol élnek,- amelyik tudja, hogy nem pusztíthatjátok el a bálnákat, különben megváltoztatnátok a Föld életerő egyensúlyát. Ők hordozzák a feljegyzéseket. Ez zárja be a kört. A bálnák Gaiában élnek, ott vannak a víz alatt. Emlősök, akárcsak ti. Ők tartalmazzák az információt. Az Akasha ciklus teljes. Még a föld vizeiben is ott ragyog minden, amit megtettél, meg az is, hogy ki vagy és, hogy mi minden lehetsz.

Vajon érzed a rendszer mélységét? Nézd csak, vajon miről szól ez az egész: Hát rólad. Az összes. Miért volna különben ilyen intellingensen megtervezve a föld, hogy nyomon kövessen, hogy becsüljön, hogy tudja, ki vagy és mi a spirituális neved? Miért is lenne így, hacsak nem azért, mert fontos vagy, hacsak nem azért, mert része vagy az elsődleges tervnek, hacsak nem azért, mert tenned kell valamit az Univerzum jövője érdekében. Gondolkodj el ezen. Így néz ki a rendszer. Nem csak én leszek, aki majd közvetíti neked ezt az üzenetet. Vannak mások is, akik soha nem hallották ezeket a szavakat, mégis ugyanezt fogják mondani neked. Ha lehetőséged lesz rá, még Gaiát is megkérdezheted és ő ugyanezt fogja mondani.

Gaia azokért a szent Emberi Lényekért létezik, akik tanulni jöttek erre a bolygóra. Mindezt, ma, szeretettel adom át nektek. Azt kérem, hogy gondolkodj el egy dolgon: Bármerre is jársz, a föld tud rólad. Micsoda rendszer! Hogy miért mondom el mindezt ma nektek? Azért, hogy továbbra is érezhessétek, mennyire szeretünk titeket és hogy aggódunk értetek. Azért, hogy tudd, hogy a Szellem is és Gaia is fogják a kezed, ha te is úgy akarod. Annyi minden van itt a számodra, ha úgy akarod! Te öreg lélek, jó oka van annak, hogy itt ülsz. Talán szükség volt arra, hogy ma ezt neked valaki elmondja. Igenis fontos vagy, értékes vagy és egy mester szunnyad benned! Most menj és fejezd ki igényedet minderre! Élj hosszú életet! Leld örömed ebben a folyamatban! Ne agyald ki előre, minek kellene történnie. A legrosszabb dolog, amit tehetsz, hogy előre eldöntöd, mi lehet Isten szándéka veled, annak alapján, amiről úgy gondolod, hogy most történik. Inkább lazíts, örülj mindennek, ami veled történik és szeresd magad!

Távozz innen másként, mint ahogy ide jöttél.

Én vagyok Kryon, az emberiség szerelmese vagyok - jó okkal.

És ez így van.

Kryon

~ 2010. július 17.Erőteljes tudatosság(Berkeley Springs, Nyugat Virginia)

Üdvözletem kedveseim, én vagyok Kryon a Mágneses Szolgálattól. A valóság ingája már megint ide lendült az én oldalamra és újra jelen van a hitetlenségnek egy eleme. Az öreg lelkeknek egy csoportjában mindig ez történik. Azt mondják, ez túlságosan is egyszerű - túl könnyű meghamisítani. Elmondjuk ezért, mielőtt elkezdenénk ezt a fejtegetést: Mindez a szeretetről szól… semmi másról. Mindig is arról szólt és mindig is arról fog szólni. Ez nem az a szeretet amire ti gondoltok, az Univerzumban létezik egy erő, amit már a ti csillagászaitok is felismertek, láttak és azonosítottak. Ők intelligens dizájnnak hívják, intelligens tervezésnek.

Ez pontosan így van, mert maga az Univerzum is elfogult. Elfogult az élet létrehozásában, elfogult a szeretetben. Tudatos célja van mindennek, a csillagászok, a tudósok és a fizikusok pedig teljes semlegességet keresnek minden dologban, persze nem találják. Nem mulatságos, hogy amit látni akartok az Univerzumban, arra ráhúzzátok a saját "tudományos módszeretek logikáját"? És ha nem azt kapjátok az Univerzum tanulmányozásakor, a kapott adatokban kételkedtek, nem pedig a módszert hibáztatjátok! Ez számunkra nevetséges!

Néhány olyan dologról szeretnénk beszélni, amit felfedeztetek és néhány olyanról is, amit már megláttatok, de nem helyesen címkéztétek fel. A hatalom ami lassan a tiétek lesz, megkívánja a körülöttetek lévő energiák megértését, amelyeket ti soha nem azonosítottatok helyesen. Sok dolgot úgy szeretnétek látni mint energia, miközben azok kimondottan "energia-információk." Ez tehát az egyike az első multidimenziós közvetítések azon sorozatából, amelyek majd hosszú ideig fennmaradnak és időről időre újra eljutnak majd hozzátok. Amelyek majd egy érthetőbb módon kezdik tisztázni azokat a fogalmakat, amelyeket félreértettetek, vagy egyáltalán nem is lettek elmagyarázva.

Óriási távolság van az atommag és az elektron-héj között. Ha képes lennél eljönni velem a parányi legkisebb részéhez, azt találnád, hogy ott egy roppant nagymértékű üresség található… valójában egy rejtélyes mértékű üresség. A fizikusok majd azt mondják, hogy a legtöbb minden a "semmiből áll össze", mert a tömeg nagy részét az atomszerkezetben ez a titokzatos űr képezi. Persze ez csak azért van, mert a tudomány egyszerűen nem látja mi van "a sötétben". Ezt a kifejezést fogjuk használni arra a 3D-s elmére, amelyik vizsgálni próbálja a multidimenzionális valóságot. A multidimenzionális igazság pedig ez: Az atommag és az elektron-héj között úgy tűnik nincs semmi, valójában energia-információval van kitöltve, amit a tudomány akkor intelligens dizájnnak hív.

Nehéz ezt elmagyarázni, különösen, hogy miként mutatkozik ez meg a te valóságodban, de valójában, ez a téma. Lassan indulunk tehát és azzal, ami könnyű.

A rózsa és a tövis

Itt van barátaim - egy rózsa, hogy elképzeljétek és megvizsgáljátok. Egy gyönyörű piros rózsa, de lehet, hogy te nem kedveled. Nem kedveled talán a töviseket? Lehet, hogy még a színe sem tetszik? Talán mondjuk nem is rózsát akarsz? Csak magadban mondod: "Sokkal jobban tetszene egy százszorszép." Ez viszont egy rózsa. Megvonod a vállad és azt mondod: "Ez a valóság, itt egy rózsa, tövisekkel." Nos, most az egyszámjegyű dimenzió gondolkodási módjában (3D), a szituáció statikus és megváltoztathatatlan. Az van, ami van. Elég rossz szituáció, van egy rózsád, amikor százszorszépet szerettél volna, de az mindig csak rózsa marad. Ha ki tudnád választani a magot, amelyikből a rózsa sarjad és növekszik, látnád, hogy az mindig rózsa lesz. "Hát, ez elég baj", mondhatod: "ez örökre rózsa marad." A gondolkodás egyöntetűsége és a tevékenység körülötte a következő: Ez mindig is rózsa lesz, tehát soha nem fogom tudni megváltoztatni azt. A rózsa bármiféle megváltoztatásának fogalma, vagy, hogy valóban százszorszépet teremtsünk a rózsából, nem fér bele a gondolkodásod kereteibe. Minden amit tudsz, a 3D-ben tanultál meg.

Most képzelj el egy multidimenzionális szituációt, amikor a kertész mester megszemléli a magokat. Képzeld el, hogy a kertész mester meg tudja mondani, hogy melyik magban milyen információkat kell megváltoztatni ahhoz, hogy abból valami más legyen. Úgyhogy amikor a sejtek a következő alkalommal elkezdenek osztódni, a tövisek eltűnnek és a színek megváltoznak. Vagy talán, esetleg egy százszorszép nő ki belőle!

Nos ha ez valóban megtörténik, minek fogod azt nevezni? A válasz, hogy csodának fogod hívni! Hihetetlen! Lehetetlen! Mi ezt alapvető multidimenziós fizikának hívjuk, ami kész arra, hogy felfedezzétek és megértsétek. De a ti reakciótok, hogy hogyan definiáljátok azokat a dolgokat, amelyek úgy tűnik nem férnek bele a ti dimenziós valóságotok látókörébe. Arra van szükség, hogy elkezdjetek másként tekinteni ezekre a dolgokra. Arra van szükség, hogy az energiát ami interdimenzionális, úgy kezdjétek szemlélni, mint energia-információt. Egy óriási mennyiség abból amit ti csak energiának hívtok, csupán információ. Ez vezet el bennünket a tanítás következő fázisáig.

Történt egy felfedezés - beszámoló

Egyelőre elmondtuk, hogy történt egy felfedezés a bolygón, amit már használhatsz. A felfedezés pedig a következő: Meg tudod változtatni a tested sejtjeiben lévő információt. Más szóval, a tudomány felfedezte miként lehet felülírni az Emberi test DNS-ének szervi részeit - hogy megváltoztasd az információs struktúrájukat. Nem azért, hogy agyontárgyaljunk egy problémát, (Kryon számtalanszor beszélt róla) de emlékeznetek kell, hogy mit fedeztek fel a tudósok a DNS-sel kapcsolatban. A DNS molekulában lévő 3 milliárd vegyületnek csak 5%-a protein kódolású és ez vesz részt a gének létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a DNS kémia 95%-a, úgy tűnik egyáltalán nem tesz semmit. Tehát, a DNS szerkezet amivel rendelkeztek, egy DNS hurok, amiben 3 milliárd vegyületből 5% a motor, a biológiai versenyautóban, amit Emberi Lénynek hívunk (a géneket létrehozó rész), míg 95% a sofőr (aki megmondja az autónak, mit tegyen). Tehát, a DNS legnagyobb része, amit a múltban "selejtnek" hívtatok, tulajdonképpen az utasítások tudatossága. Energia. Információ és roppant mennyiségű!

Mi lenne, ha meg tudnád változtatni az információt a DNS-nek ezekben az utasítás részeiben? Mit szólnál ahhoz? Hadd mondjak el például valamit, ami már megtörtént… egy tudományos áttörés.

Az információ újraírása

Mondjuk, szívhibával születtél. Olyan szíved van, ami nem jól működik. A billentyűk nem jók. Mondjuk továbbá, hogy ez te vagy. Te vagy a piros rózsa, tövisekkel. Tehát, a te valóságodban ez azt jelenti, hogy korábban meg fogsz halni, nem tudsz helyesen működni, lehet, hogy majd gyógyszereken kell élned, ha felnősz és mindig beteg marad a szíved. Nos, egy olyan logikát használva, amilyet ez előtt nem használtál, felteszek egy fontos biológiai kérdést. Habár a testedben lévő szervek az életed folyamán többször is megújulnak, mért van az, hogy a szíved hibája megmarad? Miért nem javítja azt ki az Emberi test az idő folyamán? Biztos, hogy nagyon jó munkát végez, amikor a bőr sérüléseit kell kijavítani, (végül is, a bőr az Emberi test legnagyobb szerve). Miért tartja fenn folyamatosan a hibás szívet, anélkül, hogy helyreállítaná a rosszul működő billentyűket?

A válasz pedig a következő: Mert a rendszer-információ, a szív minden sejtjében statikus marad. Vagyis, ma még minden információ, a szív minden DNS molekulájában, a szervi részben (őssejtek), a hibás szív lenyomatát tartalmazza. Anélkül, hogy valami megváltoztatná a szervezet rendszerének információs energiáját, állandóan azt ismétli ami benne van. A rózsa mindig rózsa lesz, a tövisek pedig mindig ki fognak nőni.

És mi volna akkor, ha szó szerint meg tudnád változtatni a DNS-ed 95%-ában lévő információt? A kémia nagy része a testedben információ, ez vezeti az egészség és a regeneráció kocsiját. Ez a kémia és a gén-gyártás kocsijának sofőrje. Vajon lehetséges arra utasítani, hogy másfelé menjen, egy másféle alkotás helyére kormányozzon? Igen.

A tudomány kezdi megtanulni, hogyan viselkedjen a sejtek alapvető információival, úgy igazítva energia-szinten az információt a DNS-ben, hogy az őssejtek tökéletes mintázatot kapjanak a deformált helyett.* És akkor, ha a szív elkezdi regenerálni a sejtjeit, ahogy azt a többi szerv teszi, lassanként egy jól működő szív lesz belőle, jól működő billentyűkkel! Vajon ez a tudományos sci-fi? Elárulom, már történik. Mert a bolygón kezdenek megjelenni a multidimenzionális találmányok. De sokkal több lesz még belőlük. Szét fogják tépni azt a burkot, ami még elhihető és megváltoztatják a fizikát. Lehet, hogy már találkoztál is velük és még csak nem is tudtad.

Az Emberi test valósága változik és én megkérdezek tőled valami mást, amiről igazán még nem is gondolkoztál el. Már szóltunk róla előbb is, de most sokkal alaposabban megtárgyalhatjuk. Miért tudja a tengeri csillag visszanöveszteni a karját, te pedig nem? Ez a testedben található DNS alapvető programjának információja miatt van, a DNS-edben, az információ részében, az nem engedi. Van ennek értelme számodra? Meg lehet ezt változtatni, vagy az túlságosan is bizarr számodra? El tudod fogadni a képességet, hogy megváltoztasd ezeket a dolgokat, vagy elfutsz tőlük és istentelennek, gonosznak nevezed őket és olyan dolgoknak, amelyeket egyszerűen "nem akarsz megtenni"?

Pontosan ezek a dolgok merültek fel a bolygón történt első szívátültetéssel és a reakciók előreláthatóak voltak. Nem fértek bele a valóságotok skatulyájába, tehát vallásos vita támadt belőle. Hát ez lesz most is.

Ha a versenyautó sofőrje, aki a DNS információs autóját vezeti, arról informálja a kémiát a testedben, hogy a rózsa százszorszéppé változása majd csak a sírban történik meg, akkor a kémia statikus marad és a tested soha nem fogja kiigazítani. Így tehát az utasítások mindig ugyanazok, amikor csak a sejtek elkezdenek osztódni. Minden alkalommal a szíved hibás sejtjei, friss, új szív-sejteket hoznak létre, ugyanabból a hibás lenyomatból. Eljön majd a nap, amikor majd meg tudod változtatni az utasításokat és képes leszel visszanöveszteni egy végtagot. Az összes kémia ott van és egyáltalán nem nehéz. De az utasítások a DNS szintjén azt mondják, hogy nem tudod megcsinálni, azonkívül soha nem láttad, hogy valaki megcsinálta volna, tehát el sem tudod képzelni.

Gondolkodásmódod megváltoztatása

A körülötted lévő energia változik és elengedhetetlen, hogy te is megváltoztasd a felfogásod a körülötted lévő dolgokról. A te dolgod, hogy kézben tartsd és változtasd annak a módját, hogy miként tudod hívni a belső teremtőt, hogy frissítse a felfogásod arról, amiről azt gondoltad megváltoztathatatlan. Sokan fognak majd még furcsábbnak látni, mint amilyennek eddig láttak, azt mondják majd, hogy csodának tűnő dolgok megjelenítésére vagy képes, te viszont csak megtanultad, hogy miként működnek a dolgok valójában.

Képzeld el a versenyautó vezetőjét egy ragyogó gépben, de ő csak azt az utasítást tudja adni, hogy balra fordulj. Neki csak ez a feladata. (csak balra kanyarodni) Mi történik a sofőrrel, amikor a versenypálya kiegyenesedik, ő pedig nem tud mást, csak balra kanyarodni? Meg kell változtatnod az általa ismert információt, hadd tanulja meg, miként használja ki végre az előnyét mindannak amit a kocsi tud.

Hát ezt kell tenni.

Ha a gerincvelő elszakad, ott a kémia ami siet a sérülés helyére, hogy az ne nőjön össze. Vajon tudtad ezt? Ott egy hormon eredetű fehérje-struktúra, ami tulajdonképpen megakadályozza, hogy összenőjön. Hogy szolgálja ez az emberiséget? Nos, nem szolgálja. Ez az evolúció terméke és az evolúció nem mindig olyan eredményeket hoz létre, ahogy azt talán gondolod. Lassú is, meg néha meg is áll, attól függően, hogy a fejlődő fajok mit tesznek. Nem tökéletes és ezt láthatod mindenfelé az Emberi testben - olyan dolgok, amelyeknek nincs értelmük.

Az idegek úgy vannak tervezve, hogy visszanőjenek és mégsem. Vajon tudtad, hogy az Emberi test idegei még az útvonallal is rendelkeznek, hogy megtalálják egymást és összenőjenek? Egy gerincvelő sérüléskor ez mégsem történik meg. Ez azért van, mert a versenyző információi a kocsira érvényesek, nem egy gerincvelő szakadás visszanövesztésére! Ez egy kontradikció, egy biológiai struktúrában, amelyik úgy tűnik túlélésre van tervezve, néha ez mégis másképp néz ki.

Elérkezik majd a nap, amikor majd tudatossággal és újításokkal, át tudod programozni a tested szervi rendszereit. Az őssejtek ott vannak mindenütt az Emberi testben, élnek és kitűnő állapotban vannak. Ők adják a mintázatot, hogy mi történik. Kémiailag ők a felelősek, ha egy Ember hajlamos a betegségre. Ez a hajlam akkor továbbítva lesz a gyermeknek és a lenyomat és a 95% energiája és információja folytatja és folytatja és folytatja, amíg át nem lesz programozva.

Figyeljetek, ez nem kémia! Ez információs energia. Multidimenziós energia.

Érkezőben van egy új technológia, hogy átprogramozza a tested részeit és darabkáit, az őssejtek szintjén (szervi szinten). Vajon tisztában vagy vele mit jelent ez? Vannak itt a teremben fiatal nők, akik esetleg egy olyan különleges gént hordoznak testükben, amit az őseiktől örököltek, olyat amelyik továbbítja a hajlamot a rákbetegségre vagy az egyéb gyengeségekre. Jól figyelj. Ha át tudod írni a gén-lenyomatodat, senki aki utánad jön, nem fogja azt örökölni. Vajon érted, mi az amit mondok? A gyermekeid, a gyermekeid gyermekei, már azt fogják örökölni amit te átprogramoztál. Nem rendelkeznek majd az eredeti információval. A testedben lévő sejtek felveszik az új szervi információt és úgy fogadják el, mint a te lenyomatodat és továbbadják azt a gyermekeidnek.

Ilyen az energia. Ilyen az információs energia és nagyon sok van belőle a bolygón. Vannak olyan rendszerek a bolygón, amelyeket régóta félreértenek. Hadd soroljak fel néhányat. Ellentmondásos dolog. Esetleg nem is értesz egyet majd vele. Talán nem is fog tetszeni, de elmondom mindenképpen.

Kísértetek - Többdimenziós információ, vagy megrekedt lelkek?

Az Emberek szeretik a dolgokat, amitől sikítozhatnak éjszaka. Szeretnek félni és szeretnek megrémülni. Szeretik az olyan filmeket, amelyek megrémítik és szeretik a kísértetjárta helyeket. Észrevetted mennyire fellendült az érdeklődés az utóbbi időben mindezek iránt? Számos média teremtett új show-műsorokat ezekkel kapcsolatban.

Nos, hadd mondjam el, hogy mik ezek és miért viselkednek úgy ahogy. Most az Emberi élet és az Akasha információinak befolyása alá kerülünk. Az Emberi tudatosság egy olyan lenyomatot hordoz, ami hatással van a bolygóra, ezt ismételgetjük nektek a tanításaink kezdetétől fogva. Az Emberi tudatosság információ. Információ és nem csak véletlenszerű energia, amit annak alapján hoztok létre, amit gondoltok és ez egy igen erőteljes valami. Az Emberi tudatosság tulajdonképpen oda jut, amit a bolygó Kristályrácsának neveztünk el, ami egy multidimenziós rács. Nem láthatod, de hordozza az energiákat. Multidimenziós energiákat hordoz.

Amikor a bolygó spirituális vibrációját mérjük, akkor a Kristályrács az amit mérünk. A Kristályrácson csak az van, amit az Emberek odajuttatnak. A gondolatok, az életek és az események multidimenziós feljegyzése. Miért van az, hogy az egyik ország látszólag régi, háborús energiarétegek terhét viseli, míg a másik tiszta és mentes azoktól? Az indok mindig ugyanaz - attól függ, hogy mi történik, mit hoznak létre az Emberek abban az országban. Tehát, éppen elmondtuk annak az elméletét, hogy az Ember energiája miként van kihatással arra a helyre.

Ezt akartam tulajdonképpen mondani: bizonyos körülmények között és bizonyos módon, egy Emberi élet, vagy több életének kölcsönhatása egy mélyreható forgatókönyv szerint létrehoz egy információs energia-lenyomatot azon a helyen. Információ az és energia, amelyik újra és újra és újra ismétli önmagát, mint egy lemez a 3D-ben. Te ezt úgy érzékeled, mint kísértetjárást! Itt van még valami, amin elgondolkodhatsz: Felfigyeltél rá, hogy a kísértetjárás egy olyan forgatókönyv szerint történik, ami újra és újra ismétlődik? Soha, semmi új nem történik benne. A "kísértet" lejön a lépcsőn, vagy felmegy a lépcsőn. A hölgy a konyhában ide-oda járkál, leül a székre, esetleg billeg egy darabig, majd elmegy. Ha drámai dolgok is történtek, mint pl. egy gyilkosság, akkor a férfi lejön a lépcsőn fejszével a kezében, újra és újra, újra és újra. Ez egy jó film, ugye? És ez minden! "Miért érződik ez ilyen módon Kryon?" Mert ez az Emberi tudat lenyomatának az eredménye és ebből neked is van egy. Amikor a tiéd átfedi az ott lévőt, olyan benyomást kelt, mintha valós volna. Mintha megtörténne. Akár csatlakozhat is hozzád!

Nos, ebbe már a tudomány is bekapcsolódott, ahogy annak lenni kell. Valamit észrevettek ezekkel a valóban "látogatott" helyekkel kapcsolatban. A lenyomat (a látogató) olyan tudományos jellemzőket hordoz, amelyek mérhetőek és - készülj - mind multidimenzionálisak! Találd ki, milyen változásokat mértek azokon a helyeken. Mágneses, gravitációs, fény és még idő anomáliákat is, mert akármi is az, az egy multidimenziós esemény és a lenyomata ott marad a bolygón, azon a helyen és lejátszódik újra és újra és újra. A multidimenziós jellemzők gyakran járnak hőmérsékletváltozással, mindig a hideg irányába. Még azt is mondtuk, hogy ha egyszer a tudomány kifejleszt egy multidimenziós lencsét, ahhoz szuper-mélyhűtött körülményekre lesz szükség. Vajon emlékszel? A "3D-n kívül" a dolgoknak ez az egyik jellemzője.

Vajon fel tudod ezt venni a videokameráddal? Igen. Mert tudja, hogy figyeled. (Ugyanúgy, ahogy a fény is tudja, hogy a fizikai kísérletekben megfigyelik.) Mert része egy interdimenzionális lenyomatnak. Kvantum értelemben, igenis tudja. Nem tudom ezt megmagyarázni neked, mert az elfogultságod azt, hogy "tudni", egy sajátos tudatossághoz társítja. Más szóval, úgy érzed, a tudás csak valami intelligenshez kapcsolható, mint az Ember, vagy az állat. Ez sem így van. Ez egy kvantum jellegű tudás. A kvantum fizikátok sok helyen segít meglátni a fénynek és a mágnességnek ezeket a nagyon szokatlan sajátosságait, ahol nem létezik távolság vagy idő. Ez most jelen van itt is.

Ne mérlegeld ezeket túlságosan, mert nem fog tetszeni. Mindenképpen azt várod, szinte szükségszerűen, hogy, ahol látszólag jelen van az intelligencia, ott lenni kell egy intelligens "léleknek". Hogy lehet az csak információ? A választ nem tudod megtapasztalni, ezért megérteni sem tudod. De az interdimenzionális információ úgy tűnik, rendelkezik olyan valamivel, amit te az "élet tudatosságának" tekintesz, de nem így van. Hadd kérdezem meg a következőt: Mikor leülsz a mesterséges intelligenciával rendelkező géped (a számítógép) elé és az beszél hozzád és a neveden szólít, vajon megrémülsz és azt mondod, hogy "szellem van a gépben"? Nem. Az is csak egy bizonyos kód… információ. Most erősítsd ezt fel milliószorosan és már meg is van az interdimenziós lenyomat.

Hogyan szabaduljunk meg egy kísértettől vagy a kísértetjárástól

Ó, van még mondanivalóm. Vannak dolgok, amelyeket nem akarsz majd elhinni, hogy miket tehetsz annak érdekében, hogy megváltoztasd ezt a lenyomatot. Ó, mennyire szeretnél megszabadulni egy kísértettől. Óvatosan, jobb ha nem csapsz neki nagy reklámot, a vendégeknek az nemigen tetszene! (Kryon humor) Ők jobban szeretik, ha ez a filmen történik, amire jegyet vehetnek.

Tehát, mondjuk a te házadban van. Mutatnod kell egy olyan energiát, amelyik erősebb mint a kísértet lenyomata. Menni fog? Elzavarni nem tudod. Nem egy entitásról van szó drága Ember (ha azt mondták, az vitatható). Semmiféle füstölés és ráolvasás, vagy Istenhez való könyörgés ezt nem változtatja meg. A lenyomatot egy hatalmas, nagyszerű lény hozta létre (Embernek hívják), aki néha látszólag közönséges dolgokat tesz. Ennek szintén oka van. Elkalandoztam, ti valóban nem vagytok tisztában az öreg lelkek energiájának mélységével. Felmerült-e valaha is benned a kérdés, miért fohászkodtak a bolygó összes bennszülöttei az őseikhez és miért adták meg nekik azt a tiszteletet, amit megadtak? Mert tisztában voltak azzal a hatalommal, ami ott van! Néha egy olyan személy aki neked közönségesnek tűnik, lehet, hogy egy nagyon öreg lélek és rengeteg információt és energiát továbbít a rácsra. Mindez az Akasha Krónikáról szól, ami ott van az Ember DNS-ében.

De vissza a témához, hogy megszabadulj a lenyomattól (a kísértettől). Mutatnod kell egy olyan energiát, ami erősebb, mint a kísértet. Nos, mi lehet az? Bármennyire is nem ide illő, elmondom. Mi lenne, ha szerelmeseket hoznál abba a szobába? Az majd megoldja! Az majd megoldja, mert az egy sokkal erősebb energia, mint az interdimenziós "szalagon" pergő információ, ami újra és újra lejátszódik.

Valamikor régen, ebben a szobában szerelmi kapcsolat volt két Ember között. Gyönyörű titkok rejtőznek itt, amelyeket én ismerek. Van aki emlékszik rá amit tanítottam, hogy két Ember ereje és energiája, akik intim kapcsolatba kerülnek, létrehoz egy harmadik energiát, amelyik jóval nagyobb, mint az a kettő amelyik létrehozta. Ez majdnem megteremti azt a hangot, amelyen az angyalok énekelnek, jóval inkább mint bármely más fizikai tevékenység. És te tisztában vagy ezzel, kedves Emberi Lény. Ez szent dolog. Gyönyörű és erősebb, mint bármilyen kísértet. Talán nem is számítottál arra, hogy ma ilyet hallasz? (Kryon mosolyog) Rendben, talán más módszert szeretnél? Akkor mutasd meg Isten szeretetét azon a helyen ünnepléssel és ceremóniával, ami végül nullára csökkenti a kísértetjárást, helyébe pedig a teremtés igen erős szeretet-energiáját hozza létre. Az pedig együtt jár a szeretet erőteljes érzésével! Te pedig, még az ősökhöz is fordulhatsz segítségért.(széles Kryon mosoly)

Még vitathatóbb

"De mi van a többi dolgokkal, Kryon? Mi van a megszállottsággal és a hasonló dolgokkal?" Hát, erről a következőt mondhatom: Egész másról van szó mint gondoljátok, mert démonok nincsenek. Az Ember az, aki meg tudja idézni az elképzelhető leggonoszabb dolgokat és ezt igen hatásosan tudja tenni. De ezzel tisztában vagytok ti is, nem? Mert hatalmatok van, Isten bennetek lévő darabkája a felelős magáért az ördögért, ez ott van a mítoszaitokban. Egy bukott angyal vált ördöggé? Hogy lehetséges ez egyáltalán? Nem lehetséges. Isten nem teremt gonoszt, az Emberek igen. A gonosz a metaforája annak, amit egy Ember tud tenni a földön azzal az energiával, amivel rendelkezik. A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak kedves Ember. A démon által való megszállottság az Ember egyensúly-hiányának a műve és ezt a mitológia is alátámasztja. Vajon valós dolog? Igen. De az Ember hozta létre.

Azt látod, amit hiszel és azt hozol létre, amit látni akarsz. A saját valóságának megteremtése az Emberi Lény egyik legerőteljesebb tulajdonsága és ezt megteheti úgy a pozitív, mint a negatív irányba. Megteremtheted magát az ördögöt is ha úgy akarod, a füst és a tűz minden kelepcéjével. Ez a szabad akarat. De legyél óvatos, mert ez majd mind eltűnik, ha felkapcsolják a fényt. Erről a témáról nagyon nehéz benneteket meggyőzni. Az Emberek mindig is akartak egy ördögöt, hogy hibáztassák a gonoszságokért.

A halottakhoz beszélni: Egészen más mint gondolod

"Mit mondjunk a halottakkal való beszélgetésről? Az meg hogy működik, Kryon? Hogy is tudnál beszélni ismert emberekkel, amikor a lélek újraszületésének sémája szerint, ők már visszatértek mint más emberek? Ha ők már eltávoztak és a lelkük visszajött mint valaki más, hogy tudsz beszélni velük?"

A válasz pedig: Ők nem távoztak el! Ó, az a részük amiről azt gondolod, hogy az Emberi lélek, az eltávozott, de a lenyomat, az életük információinak lenyomata és minden amit tudtak - a tudatosságuk, a bölcsességük és a tudásuk, egyenesen a Kristályrácsra kerül és ott is marad. Erről beszéltünk az előbb. Vajon kapcsolatba kerülhetsz híres emberekkel és szerezhetsz tőlük információt? Igen. Hiteles lesz az információ? Természetesen. Mert az információ forrásával beszélsz ami hiteles, hisz az életéből származik. A lenyomat marad. "Tehát azt mondod, hogy igazából nem is vele beszélek, hanem a lenyomattal?" Hadd mondjak valamit amin elgondolkodhatsz. Megkérdezném… és ez egy szónoki kérdés lesz. Ki vagy te? Öreg lelkek vannak itt előttem és azok között is akik olvasnak. Itt egy nő a teremben, aki nem hajlandó pirosat felvenni és te tudod, kiről van szó. Megmondom miért. Mert az ölt meg! Mert ilyen színű volt a toll a sisakodon, harcos. Mert te voltál a parancsnok és az előtted álló ellenség abban a csatában tudta, ha téged leterítenek, az egész regimented összezavarodik és ez történt. Hogy pirosat viseltél, az nem csak téged ölt meg, hanem mindenkit körülötted! Soha nem akarsz pirosat viselni. Egyszerűen nem kedveled ezt a színt. Egyszerűen nem neked való. Menekülsz tőle, ugye öreg lélek? Vajon az a harcos vagy akit megöltek, vagy a nő 2010-ben aki nem akar felvenni semmi pirosat?

Persze ez egy költői kérdés, mert az én valóságomban te Isten egy darabkája vagy. Tudod, én látlak minden inkarnációdban. Nem dagonyázhatsz az Emberi elfogultság korlátai között, amikor ezekről a dolgokról beszélünk. Több vagy mint amit gondolsz és metafizikailag, Isten ilyen módon szemlél benneteket, azon a módon amelyet ti éppen hogy csak elkezdtetek látni… néhányan közületek.

Hát, most vissza a kérdéshez. Amikor meg akarsz idézni valakit aki ezelőtt élt és kérdezni akarsz tőle valamit, kihez is beszélsz? Vajon a lélek Akashájával beszélgetsz? Vajon ahhoz beszélsz aki meghalt, vagy aki él? Elárulom. Egyik meghatározás sem pontos, mert messzemenően nagyszerűbb ennél! Erről már szóltunk ezelőtt. Meg tudod kérdezni Márta nénit, hová lett elásva a kincs? Igen. És ő tudni fogja! Hogy lehet az? Mert Márta néni információs lenyomatával beszélsz és az információ, az információ, abban a formában megőrizve, amiről teljes mértékben érzed, hogy az Márta néni!

Azonban megkérdezheted Márta nénit: "Hogy állnak a dolgok odaát?" Na tessék, hát a lenyomatnak fogalma sincs róla! Csak azokat a banális dolgokat tudja elmondani, amit az Emberi élete során hallott, mert azt képviseli.

Azt fogja mondani, hogy "gyönyörű". "Hogy néz ki odaát?" "Nagyszerű" "Nem, nem, mondj részleteket." "Nagyon szeretlek".

Ő nem tudja! Márta néni lenyomata azt tudja, amit Márta néni tudott, mert nem olyan dologgal beszélgetsz, ami valóban a fátyol túlsó oldalán van. Te az elkülönültségedben gondolkodsz erről, de az nincs elkülönülve. Erőteljes és valós, elérhető, még beszélhetsz is vele. Multidimenziós és akinek adottsága van, elérheti az ősök bölcsességét. Menj vissza és kérdezz meg tőlük mindent amit tudnak. Menj vissza és kérdezd meg, hogy érzik magukat. Menj vissza és kérdezd meg, hová lett elásva a kincs. Hamarosan találkozni fogsz néhánnyal ezek közül, de tudnod kell, hogy azok akik hatalmi pozíciókban vannak ezen a bolygón, akik a spiritualitás öltözékét viselik, a vallások vezető pozícióján, gonosznak fogják majd nevezni és a szekták közé sorolni. Nem értik, hogy te egy interdimenzionális állapot felé haladsz és ez megfelelő, helyes, igaz, használható, korrekt, hasznos és nagyon úgy néz ki, mint valami, amit meg kell tenned. Megkérdezni az ősöket a tudásukról, kiegészíti majd a dolgoknak azt a palettáját, amit éppen most tanulmányoztok.

Az idő egy összetett dolog

Itt van egy fogalom és ez lesz ma az utolsó. Őriztem a végére a legkomplikáltabbat, de ez a kedvencem. Nem csináltunk még ilyet kedves társam, úgyhogy, figyelj. (figyelmeztetés Lee-nek, hogy lassítson és ne aggódjon amiatt, hogy túl hosszú lesz a közvetítés)

Meg szeretném mutatni, hogy működik az idő, de nem tudom. És ez azért van, mert a multidimenzionális összetettségének valósága nem teszi lehetővé, hogy az Emberi Lény, képességeivel azt befogadja. Egyszerűen nem tanítható meg a ti 3D-s felfogástokban. Ezért metafora formájában fogjátok megkapni, a legegyszerűbb formájában, ami csak töredéke a valóságnak.

Az idő. Már említettük ma, hogy ez számotokra egy elkülönülést jelent. Az Ember számára a 3D-ben csak egy idő-vonal létezik. Nem létezik többféle idő, inkább csak egyetlen vonal éspedig az, amelyiken haladtok a valóságtokban. Ti ezt úgy látjátok, mint egyetlen, egyenes vasúti pályát, a jövő felé. Csak egyetlen sebességgel halad, egyetlen irányban, a te életed szempontjából és a föld szempontjából. Nem mozdul se jobbra se balra. Az igazság az, hogy mozog egész idő alatt. A másik igazság amit ti nem értetek, hogy bármelyikőtök leléphet erről a vonalról és létrehozhat egy gyorsabbat, vagy egy lassúbbat. Ezt sem tudjátok.

Hogy magyarázzuk ezt meg? Hadd egyszerűsítsem és képzeljük el egy pillanatra, hogy mindannyian ugyanazon a vonaton utaztok. Ti úgyis ezt gondoljátok, ezért ez könnyű lesz. Azt szeretném, hogy építs az elmédben egy sínpárat annak a vonatnak, ami most az idő. Rakj a vonat elé egy mozdonyt, ami nagyon lassan mozog egy irányba, egyenletes sebességgel, ez vagy te és a te életed. Szállj fel a vonatra, amit te hoztál létre.

Most azt szeretném, képzeld el, hogy ez a sínpár végighalad, körben az egész földön. Nos, a te észlelésednek, mivel csak a horizontig látsz el, a sínpár egyenesen halad. A dolog igazsága, hogy az a sínpár, amit te létrehoztál, egyenesen halad a föld körül, így (aha!) körbe halad. Ami azt jelenti, hogy ugyanazt a sínpárat látod magad mögött is. Így, ez az időt is egy körbe helyezi, eddig a pontig el tudod képzelni, csakhogy ami most jön, zavarbaejtő.

Számodra rejtély, hogy az idő is egy körben legyen, mivel a három dimenzióban egy egyenes vonalon mozog, kezdete van és vége. Igaz is, fogalmad sincs róla, hogy ezek hogy jöttek létre, a kezdet és a vég rejtelmes dolog, de te csak ilyen módon akarod szemlélni, így felel meg neked. Csakhogy hirtelen, ebben a modellben egy kör formájában jelenik meg a föld körül. Nézd csak meg ennek a körbe járó időnek néhány tulajdonságát, amelyek zavaróan hatnak rád. Mondjuk, a te életed harminc métert tart ezen a vonalon. Nem túl hosszú ugye, de ez egy élethossz. A vonat nagyon lassan halad, ahogy megy körül a földön. Így soha nem kell igazán aggódnod, hogy találkozol a múltaddal, ugye? Harminc méter, egy élet hossza, soha nem fogsz találkozni a múlttal. De tegyük fel egy pillanatra, hogy meg tudod tenni. Mi történne, ha körül tudnál érni egy élet alatt a földön? Végül áthajtanál ugyanazon az energián, amit már ismersz, nem?

Ugyanezen a módon gondolkodva, ha néhányszor körülérnél a földön, végül belefuthatnál abba, ami majd lehetne belőled! Uh! Hirtelen, előtted az időnek egy olyan jellemzője, ami még eszedbe sem jutott. Ha körbe jár, az azt jelenti, hogy a jövő hatással van a jelenre! Persze, te a 3D-ben azt gondolod, hogy a jövő még nem történt meg. Kvantum értelemben viszont igen. Emlékezz, hogy az igazi kvantum állapot nem egyezik a tapasztalati elkülönült fogalmakkal. Egyezik azonban az állandóan változó potenciálokkal.

Most jön egy információ és azért kapjátok ilyen formában, mert vannak tudósok akik ugyanilyen formában szemlélik ezt. Vajon lehetséges az, hogy a jövőtől energiát és információt kapjatok most?

Gondolj erre a vasúti pályára, egy pillanatra és hadd komplikáljuk meg egy kicsit. Képzeld el, hogy rétegek vannak egymáson. Minden alkalommal, amikor a vonat körülér a földön, létrehoz egy múltat és egy jövőt. És mondjuk az emberiség van azon a vonaton. Most látod, hogy ott van mindennek a múltja, a jelene és a jövője, ami valamikor is megtörtént a sínpárnak egy karikáján.

Most hozzunk létre egy ideiglenes helyzetet, amikor is, te meg tudod állítani a vonatot, leásol a sínek között és felveszel valamit, ami vagy még meg sem történt, vagy régebben történt. Nem várom el, hogy megértsd, kedves Ember, csak figyelj. Mert ez történik a földön éppen most.

Adjunk még valamit a kirakóshoz. Mondjuk, ennek a sínpárnak fel kell menni néhány dombra és lemenni néhány völgybe. A hegyek és a völgyek mindig ugyanazok ebben az idő-vonalban. Ezért ahogy utazol körbe-körbe és elég értelmes vagy, egy olyan rendszerben, amelyik megérti ezt az idő-vonalat, esetleg még egy térképet is készíthetsz a hegyekről és a völgyekről, amelyeken a te idő-vonatod halad keresztül. Még el is nevezheted őket fraktáloknak (idő-töredékeknek) és igazad lehet. (Kryon mosoly) Minden alkalommal, amikor rátalálsz erre a pontra az időben, legyen az a jövőben vagy a múltban, ugyanazzal a heggyel vagy völggyel találkozol.

Csak azt szeretném elmondani kedves Emberi Lény, ami pillanatnyilag történik. Éppen a lehető legegyszerűbb módján mondtam el a multidimenzionalitásnak azokat a jellemzőit, amelyek az idővel kapcsolatosak. Olyan potenciálokat vizsgálunk, amelyek a te elmédben még nem történtek meg, de kvantum értelemben igen. Egy olyan vibrációnövekedésben részesültök ezen a bolygón, aminek következtében meg tudjátok vizsgálni az idő vonalát és kiválaszthatjátok, merre akartok menni. A vibráció-váltás kvantum természetének potenciáljait szemlélitek és egy olyan kultúrát hoztok létre, ami majd túlmegy mindazon, amit most el tudsz képzelni. Mert ez az információ majd szembeszáll minden próféciával. Mert a prófécia egyetlen nyomtávon alapul és egyetlen dolog történik újra és újra a 3D-ben. De amint te kezdesz multidimenzionálissá válni, az információ energiává válik és azon az idővonalon ott az információ a Föld potenciáljairól.

Lehetséges, hogy az ősök tudták ezt? Igen, tudták. Vajon lehetséges, hogy azok a lehetséges jövőben tudják ezt? Igen, tudják. Minden 3D-s felfogásod ellenére, tudják. Úgy tűnik majd egy pillanatra, hogy átlapoztam egy oldalt, de van itt valaki aki szeretné tudni, hogy mik a gabona-körök, hát elmondom. Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon intuitív. Nagyon sok gabona-kör energia-lenyomat a jövőből. Mit szólsz ehhez? Most persze semmivel nem tudsz többet, mint az előbb, ugye? Nincs semmi értelme, ugye? De talán a vonat-hasonlattal végül legalább meg tudod látni, hogy működhet, ha minden különbözik attól, aminek eddig hitted.

Te most jól belegabalyodtál egy olyan valóságba, ami nem fér bele a te dimenzió-észlelésedbe. Nehéz ezt nektek tanítani, mikor a ti valóságotok egy egyenes vonalhoz köt benneteket. De még nehezebb neked megérteni. Érezni azonban egyszerű. Képzeld el, hogy a megoldás már megvan. Képzeld el, hogy azok a dolgok amelyeket tervezel, már elkészültek. Képzeld el önmagad, ahogy hátranézel és azt mondod: "Nos, ez nem is volt olyan nehéz, ugye?" Képzeld el a legkellemetlenebb dolgokat, amelyeket magaddal hoztál ide a találkozóra, hogy túl vagy rajtuk és megoldottad őket. Nos, hogy érzed magad?

Emberi Lény, vegyél egy mély lélegzetet a kvantum feloldásból és nézz úgy ezekre a dolgokra, mint én. Akkor, csakugyan kvantum állapotú lettél. És a legtisztább értelemben, éppen megteremtetted ezt. Minden elismerésem. Most indulj erről a helyről a te három-dimenziós módszereddel és járd végig ezeket a lépéseket, amelyeket éppen most megtettél.

Ez az én üzenetem. Az információ energia, multidimenziós állapotban. Minden dolog lehetséges, mivel minden dolog megváltoztatható. Ha azért jöttél erre a helyre, vagy azért olvasod ezt, hogy megtudd ezeket a dolgokat, valószínűleg egy öreg lélek vagy. Mert ők azok, akik éppen most ébrednek. Tehát öreg lélek, ez alkalommal ugye nem fogod elszalasztani? Nem erről a találkozóról beszélek. Erről az életről beszélek. Hány életet leéltél már erre a váltásra várva? Mit gondolsz, a bölcsesség-tényező ott van az Akasha Jegyzetedben? Ha itt éltél és újra éltél és újra, hányszor utaztál már végig azon az idő-vonalon? Vajon értitek, hogy ti vagytok az ősök? Nos, vajon érted, hogy minden ami valaha is volt és van, ott van az Akashádban? Hozzáférhető a DNS-edben. Csak idő kérdése, hogy kezdd ilyen módon látni. Társam azt mondja: "Távozz másként, mint ahogy ideértél."

Én is azt mondom. Tedd meg.

És ez így van.

Kryon

*Lee-től: Kryon az oroszországi kutatásokról beszél, amelyek éppen megerősítették a képesség létezését, hogy átírják az információt az őssejtek szintjén az emberi szívben, lehetővé téve, hogy sokkal tökéletesebben regenerálódjon, nagyban csökkentve a halál vagy a szívroham esélyét egy szívtáguláskor vagy más szívbetegségeknél. Ez megerősíti azt az elméletet, hogy az őssejtek ott vannak mindenütt, lehetővé téve, hogy átírjuk a "kódot" a DNS-ben, amire eddig úgy tekintettek, mint egy olyan információra, amelyet az a bizonyos 95% nem-fehérje kódolású DNS molekula tartalmaz. Ez a technológia hozzáférhető lesz hamarosan szélesebb körben is, de csak Oroszországban. Hamarosan több információt is kapunk. Én megtekintettem a kutatást, amikor Moszkvában voltam, aminek a zömét oroszországi laboratóriumokban végezték. Amikor az helyénvaló lesz, közreadom a kutatások linkjeit, az amerikai Kryon oldalon.